شرکت آمیزه جوش آریا از سال 1386 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنایع جوش و برش تأسیس گردید. این شرکت با ارائه خدماتی ازجمله طراحی، نصب و راه اندازی انواع سیستمهای اتوماسیون و رباتیک، ساخت تجهیزات خاص جوشکاری شامل انواع تورچهای با توان بالا برای جوشکاری و برشکاری اتوماتیک، اجرای پروژه­ های کلدینگ و هاردفیسینگ شروع به کار کرده، سپس با ارائه خدمات عملیات حرارتی و متال اسپری آن را گسترش داد. در نهایت با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای از جمله نگارش دستورالعمل جوشکاری (WPS) فعالیت های خود را تکمیل نمود. همواره هدف اصلی متخصصان این واحد ارائه راه حل های بهینه و مبتنی بر تکنولوژی های روز به صنعتگران، با آگاهی و شناخت دقیق از نیازهای فنی آنهاست.

  
دی ان ان evoq