پودر تیز کننده الکترود تنگستن (HI-SAFE)
 
   
 
 
  
دی ان ان evoq