بازسازی و تعمیرات

Golden Welds

SMAW

الکترودهای روکش دار برای جوشکاری دستی
کد
5

Golden Welds SMAW

 EN
 SFA/AWS  DIN
Designation 


  
GCBLE 2282 


 
       
      
   
 

     
     

محصولی که خریده اید را به کمک آیتم های مرتبط زیر کامل نمایید

GMWA
GMWA
0 ريال
FCAW
FCAW
0 ريال
GTAW
GTAW
0 ريال