Golden Welds

تورچ عمودی 800 آمپری میگ مگ

تورچ عمودی میگ مگ، مخصوص لوله سازی، حداکثر جریان قابل استفاده تا 800 آمپر به طور دائم، قابل استفاده با سیم 3.2 میلیمتر

محصولی که خریده اید را به کمک آیتم های مرتبط زیر کامل نمایید

تورچ عمودی 600 آمپری میگ مگ
تورچ عمودی 600 آمپری میگ مگ
0
تورچ عمودی برشکاری اتوماتیک
تورچ عمودی برشکاری اتوماتیک
0
تورچ اُپن آرک و زیرپودری آب خنک
تورچ اُپن آرک و زیرپودری آب خنک
0
رابط تورچ
رابط تورچ
0
نازل کروم زیرکنیوم دار
نازل کروم زیرکنیوم دار
0
  
دی ان ان evoq