آموزش

  سال ها تجربه در زمینه های گوناگون صنعت جوش و برش مجموعه Golden Welds را بر آن داشته تا اندوخته های خود را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. بعلاوه اینکه، آموزش کامل نیروی انسانی پس از انتقال تکنولوژی، همواره از تعهدات مجموعه Golden Welds بوده است. بنابراین آموزش اپراتورها و نیروهای معرفی شده از طرف شرکت های طرف قرارداد تا رسیدن به سطح مطلوب آمادگی از اهم فعالیت های گروه می باشد.

  sample support

  آقای امیرطاها آزادراد

  مدیر فروش

  09120254377

  محصولات جدید