دفتر فروش: تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی، مجتمع تجاری رشید 2، طبقه 5، پلاک 17 
  دفتر فنی و مهندسی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، کوچه چهارم، پلاک 3، واحد 11

تلفن دفتر فروش: 66346400 - 66348223 - 9821+     فکس: 66348193 - 9821+
  تلفن دفتر فنی و مهندسی: 88912996 - 9821+     فکس: 88929356 - 9821+
  E-mail : info@pj-goldenwelds.com


No.17, 5 Floor, 2ed Rashid Complex, Jahangardi Alley, Imam Khomeini Ave., Tehran, IRAN 
Unit 11, No3, nejat ollahi St, EnghelabAve,Tehran, Iran
 
Tel: +98 21 663 48 223 - 663 46 400     Fax: +98 21 663 48 193
Tel: +98 (21) 88912996     Fax: +98 (21) 88929356
 
E-mail : info@pj-goldenwelds.com