دفتر فروش: تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی، مجتمع تجاری رشید 2، طبقه 5، پلاک 17 
 

تلفن دفتر فروش: 66346400 - 66348223 - 9821+     فکس: 66348193 - 9821+
 
  E-mail : info@pj-goldenwelds.com
  E-mail : e.sarang@pj-goldenwelds.com


No.17, 5 Floor, 2ed Rashid Complex, Jahangardi Alley, Imam Khomeini Ave., Tehran, IRAN 

 
Tel: +98 21 663 48 223 - 663 46 400     Fax: +98 21 663 48 193

 
E-mail : info@pj-goldenwelds.com
E-mail : e.sarang@pj-goldenwelds.com

  
دی ان ان evoq