این ورق ها که غالبا به واسطه عملیات جوشکاری به روش Mig-Mag تولید میشوند جایگزینی فوق العاده برای ورق های ضد سایش هاردوکس یا مشابه  آن هستند و بزرگترین مزیت آنها دوام فوق العاده است...