آکادمی گلدن ولدز

  تجارب اندوخته شده در اجرای انواع پروژه های جوش و اتوماسیون در کنار پایه علمی و دانش کافی باعث توانمندی متخصصین گروه Golden Welds در امر ارائه مشاوره های تخصصی شده است. لذا این مجموعه در کنار کارهای اجرایی و بازرگانی در زمینه های گوناگون اعم از اتوماسیون، جوشکاری رباتیک،عملیات سطحی، خرید تجهیزات خاص، انتخاب مواد مناسب برای انواع پروژه های جشکاری وتهیه دستورالعمل های جوشکاری (WPS و PQR) آماده ارائه مشاوره های راهگشا می باشد.

  sample support

  آقای علیار راد

  مدیر فروش

  09922392949

  محصولات جدید