ورق های ضد سایش

یکی از اهداف این مجموعه در کنار کارهای اجرایی تأمین متریال خاص از جمله ورق های سخت پوشکاری شده و ضد سایش برای صنایع مرتبط است. این ورق ها با لایه نشانی توسط روش های جوشکاری قوس الکتریکی سخت پوشکاری شده و در ابعاد مختلف قابل ارائه می باشند. کاربرد اصلی این ورق ها در خطوط انتقال مواد در صنایع معدنی و سیمان است. یعنی جایی که سطوح در تماس با مواد ساینده هنگام عبور و انتقال می باشند.

  
دی ان ان evoq