پودر تیز کننده تنگستن

Glden Welds

HI-SAFE

تمامی الکترودهاي تنگستن مورد استفاده در روش جوشکاري تیگ، پلاسما و برش پلاسما میتوانند با پودر HI-SAFE تیز، تمیز و آماده به کار شوند. این روش بسیار ارزان،موثر، سریع و با عملکرد آسان نسبت به روشهاي معمول سنگ زنی می باشد.

Glden Welds HI-SAFE

تمامی الکترودهاي تنگستن مورد استفاده در روش جوشکاري تیگ، پلاسما و برش پلاسما میتوانند با پودر HI-SAFE تیز، تمیز و

آماده به کار شوند. این روش بسیار ارزان،موثر، سریع و با عملکرد آسان نسبت به روشهاي معمول سنگ زنی می باشد.

مستندات محصول

پودر تیز کننده تنگستن
Download

محصولی که خریده اید را به کمک آیتم های مرتبط زیر کامل نمایید

TIG PEN
TIG PEN
0 ريال